Wybierz język / Choose language   Język Polski

                oferta                             zadaj pytanie

kancelaria patentowa kp ks /o mnie /Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej.

Działalność Kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, prowadzanie badań zdolności rejestracyjnej znaków towarowych, badań patentowych, przygotowywanie zgłoszeń do ochrony w Polsce i zagranicą znaków towarowych, wynalazków i wzorów przemysłowych.

Kancelaria specjalizuje się w ochronie międzynarodowej przedmiotów prawa własności przemysłowej tj. uzyskania ochrony prawnej znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Polsce (Urząd Patentowy RP), w Unii Europejskiej (Urząd Harmonizajii Rynku Wewnętrznego OHIM w Alicante) oraz poprzez Biuro Międzynarodowe WIPO w innych krajach świata.

Kancelaria współpracuje z zagranicznymi kancelariami patentowymi w zakresie rozszerzania ochrony wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych m.in w Chinach, Japonii, Stanach Zjednoczonych , Kanadzie, Rosji, w krajach Unii Europejskiej oraz w wielu krajach świata.

Kancelaria zajmuje się również doradztwem z zakresu prawa patentowego, szkoleniami i warsztatami z własności przemysłowej i intelektualnej.
mgr Katarzyna Sas, rzecznik patentowy, jest profesjonalnym pełnomocnikiem przed Urzędem Patentowym RP (nr wpisu 3371) oraz przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego UE (The Trade Marks and Designs Registration Office of the European Union, nr wpisu 59627).


Absolwentka:

- Aplikacji Rzecznikowskiej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

- Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim

- Wydziału Prawa na  Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej Filia w Rzeszowie

Ponadto prowadzi szkolenia z prawa własności przemysłowej i intelektualnej, konferencje i warsztaty jako trener.
Jest autorką – przewodnika z zakresu własności intelektualnej dla przedsiębiorców oraz wielu artykułów z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej skierowanych do przedsiębiorców.kontakt /


Kancelaria Patentowa Katarzyna Sas
ul. Kościuszki 58c,
36-020 Tyczyn tel. 534-019-514

Oddział w Rzeszowie
ul. Graniczna 4b
35-326 Rzeszów
pomarańczowy wieżowiec
e-mail: info@kancelariasas.pl
www.kancelariasas.pl
Strona Główna | Oferta | Znaki Towarowe | Wzory Przemysłowe | Wzory użytkowe         Copyright by Katarzyna Sas, wdrożenie: Grafik Rzeszów  Obóz muzyczny 2015  Zegarki Łódź  Biuro Rachunkowe Rzeszów